UGL

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) är ett utbildningskoncept som kommer från Försvarsmakten.
I utbildningen får du insikt om hur du påverkar och påverkas av andra.

UGL bygger på upplevelsebaserat lärande.

Gruppen ställs inför olika uppgifter som den skall hantera eller lösa.

Deltagarna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapar man sig nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

Du får uppleva hur en grupp utvecklas och får ökad förståelse för hur en grupp bör ledas i olika faser för bästa resultat.
Utbildningen genomförs under fem sammanhängande dagar, vanligtvis i internatform med minst åtta och maximalt tolv deltagare.
UGL leds alltid av två handledare som är godkända och registrerade av Försvarshögskolan.

För vidare information läs mer här eller hör av dig till oss så berättar vi mer.

 

Kommande UGL kurser:


2021

v.06         Kursavgift inkl kost & logi 5 dagar            Pris: 27.400kr

v.16         Kursavgift inkl kost & logi 5 dagar            Pris: 27.400kr

v.23         Kursavgift inkl kost & logi 5 dagar            Pris: 27.400kr

v.34         Kursavgift inkl kost & logi 5 dagar            Pris: 27.400kr

v.43         Kursavgift inkl kost & logi 5 dagar            Pris: 27.400kr

v.50         Kursavgift inkl kost & logi 5 dagar            Pris: 27.400kr

KONTAKTA OSS

Adress: Vikingsgatan 9, Helsingborg

Telefon: 0704-21 47 74

E-post: info@medelin.se

All Rights Reserved
Copyright © Medelin