Rekrytering

En rekrytering är en investering. Din nya medarbetare ska trivas, bli engagerad, produktiv och bidra till affärsmålen. För att skapa bra förutsättningar för långsiktiga matchningar jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering där vi alltid utgår från potential och kompetens. Vårt urvalsarbete är fördomsfritt och säkerställer en rättvis rekryteringsprocess där alla individer bedöms på likvärdiga grunder. Vi tror på styrkan i olikheter och att arbetsplatser som präglas av mångfald och inkludering driver innovation och positiva resultat.

 

Visst låter det intressant!

Outplacement

Idag behöver vi hålla vår organisation i rörelse och anpassa för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det kan bl.a. innebära byte av medarbetare och att vi då och då förändrar strukturen genom att låta vissa individer lämna företaget.

g

Kärriärsutveckling

Vill du utvecklas, hitta nya drivkrafter eller arbeta med nya utmaningar i din karriär kan vi hjälpa till med reflektion och att ta nästa steg. Vi möter dig där du är. Vi anpassar processen efter din bakgrund och nuvarande position. 

All Rights Reserved, Copyright © Medelin

Kontakt

Helsingborg

Elin Stensdotter
0704-21 47 74