Rekrytering är komplicerat. Men behöver inte vara krångligt.

En lyckad rekrytering innebär inte bara en ny medarbetare. En rekrytering är en investering.

För att skapa bra förutsättningar för långsiktiga matchningar jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering där vi alltid utgår från potential och kompetens. Vårt urvalsarbete är fördomsfritt och säkerställer en rättvis rekryteringsprocess där alla individer bedöms på likvärdiga grunder.

 

För att säkerställa rätt matchning krävs det att vi lär känna din verksamhet och skapar oss en god förståelse för ert behov. Vår rekryteringsprocess genomsyras av transparens där vi hela tiden har en nära dialog för att du ska känna dig trygg och alltid ha god insyn i hur arbetet fortlöper.

Ingen rekryteringsprocess är den andra lik. Med vår långa erfarenhet av rekrytering i kombination med att vi lär känna din verksamhet, skapar vi en lösning som passar just dig.

 

Vi har koll på vad som händer på arbetsmarknaden, vilka de senaste trenderna är och vad du behöver tänka på för att attrahera de bästa talangerna. Med det som utgångsläge utmanar vi dig och rådger för att din verksamhet ska nå nya höjder inom kompetensförsörjning.

Vi kan hjälpa er med utvalda delar av rekryteringsprocessen eller delar av den så som search, som vi arbetar aktivt med.

 

 

Låt oss hjälpa er!

En felrekrytering kostar i snitt 700 000 kr. Det beräknas att var tioende rekrytering i Sverige misslyckas och att kostnaden för en sådan rekrytering är ca 250 000 till 1 miljon kronor. 

All Rights Reserved, Copyright © Medelin

Kontakt

Helsingborg

Elin Stensdotter
0704-21 47 74