Vad skulle det innebära för er verksamhet
om ni var 20-30% mer effektiva?

Grupputveckling IMGD

En lång rad studier och forskningsresultat visar entydigt att arbetsgrupper som samarbetar bra presterar betydligt bättre resultat än motsvarande grupper, där samarbetet är sämre.

De levererar effektivare, med högre kvalitet – och mår och trivs dessutom bättre på jobbet.

Skillnaderna är stora: 20-30 procents förbättrad kundnöjdhet, leveranstid, effektivitet har mätts i en rad olika branscher.
Vad skulle det innebära för er verksamhet om ni var 20-30% mer effektiva?

Efter 30 års forskning på tusentals arbetsgrupper har den amerikanska psykologiprofessorn Susan A Wheelan kartlagt vad det är som påverkar skillnaden mellan bra och dåligt samarbetande grupper.

Denna nu vetenskapliga modell kallas IMGD, Integrated Model for Group Development.

Kopplat till denna forskning finns det ett flertal olika validerade mätverktyg. Som mäter gruppens mognad, dess samarbetseffektivitet och inte minst – pekar exakt ut vilka frågor som just den gruppen behöver arbeta med för att öka sin samarbetseffektivitet!

Med kunskap om gruppens utvecklingspotential och vilka frågor gruppen behöver arbeta med så har gruppen möjlighet att drastiskt öka sin samarbetseffektivitet på några månader.

Denna forskning och mätverktyg är relativt ny i Sverige. Ett fåtal konsulter i landet har fått möjlighet att utbildas direkt av Susan A Wheelan – däribland Elin Stensdotter.

 

Visst låter det intressant!

Teamr

Vi är vana vid att teamutveckling är en exklusiv tjänst – förunnat de få. Teamr skriver om de reglerna – helt. Teamr är världens första helt digitala teamutveckling. Inga konferenser. Inga konsulter. Bara en skräddarsydd smart process i vardagen – som ger resultat. Galet effektivt. Och äntligen: Teamutveckling för alla!

All Rights Reserved, Copyright © Medelin

Kontakt

Helsingborg

Elin Stensdotter
0704-21 47 74