Processfacilitering

Ett sätt att säkerställa en effektiv väg fram till mål. Oavsett om det är beslutsfattande möten eller långsiktiga projekt krävs ett tydligt vad och hur för att lösa utmaningar, utveckla och uppnå resultat.

Vid exempelvis organisationsförändringar leder vi som facilitatorer er som grupp genom aktuella processer. Vi ser till att samtliga kompetenser lyfts fram, tar plats och att engagemang skapas. Vi hjälper till att belysa fler sidor av problem och möjligheter så att beslut fattas på ett genomtänkt, smart och effektivt vis. Vi hjälper till att ta tillvara på den samlade kunskap ni besitter och ser till att den används på bästa sätt för att nå full potential.

Vad ni arbetar med eller vad ni vill uppnå spelar ingen roll, vad står ni för. Vi fokuserar på hur ni ska ta er dit på ett framgångsrikt sätt.

 

Visst låter det intressant!

Rekrytering

Att rekrytera personal handlar om att hitta den kompetens som matchar ditt behov, men också företagets kultur och affärsstrategi. För att lyckas med hållbara och långsiktiga rekryteringar behöver du jobba kompetensbaserat.

Grupputveckling

En lång rad studier och forskningsresultat visar entydigt att arbetsgrupper som samarbetar bra presterar betydligt bättre resultat än motsvarande grupper, där samarbetet är sämre.

De levererar effektivare, med högre kvalitet – och mår och trivs dessutom bättre på jobbet.

All Rights Reserved, Copyright © Medelin

Kontakt

Helsingborg

Elin Stensdotter
0704-21 47 74