UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) är ett utbildningskoncept som tillhör Försvarshögskolan.
I utbildningen får du insikt om hur du påverkar och påverkas av andra.

UGL bygger på upplevelsebaserat lärande.

Gruppen ställs inför olika uppgifter som den skall hantera eller lösa.

Deltagarna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapar man sig nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

Du får uppleva hur en grupp utvecklas och får ökad förståelse för hur en grupp bör ledas i olika faser för bästa resultat.
Utbildningen genomförs under fem sammanhängande dagar, vanligtvis i internatform med minst åtta och maximalt tolv deltagare.
UGL leds alltid av två handledare som är godkända och registrerade av Försvarshögskolan.

För vidare information läs mer här eller hör av dig till oss så berättar vi mer.

Teamr

Vi är vana vid att teamutveckling är en exklusiv tjänst – förunnat de få. Teamr skriver om de reglerna – helt. Teamr är världens första helt digitala teamutveckling. Inga konferenser. Inga konsulter. Bara en skräddarsydd smart process i vardagen – som ger resultat. Galet effektivt. Och äntligen: Teamutveckling för alla!

Grupputveckling IMGD

Kopplat till IMGD finns det ett flertal olika validerade mätverktyg som mäter gruppens mognad, dess samarbetseffektivitet och inte minst – pekar exakt ut vilka frågor som just den gruppen behöver arbeta med för att öka sin samarbetseffektivitet! Vad skulle det innebära för er verksamhet om ni var 20-30% mer effektiva?

All Rights Reserved, Copyright © Medelin

Kontakt

Helsingborg

0704-21 47 74