Vi har gjort något svårt enkelt.

Teamr

Unik teamutveckling – för de många.

Teamr är världens första helt digitala teamutveckling, med allt vad det innebär: Inga konferenser. Inga konsulter.
Bara en skräddarsydd smart process i vardagen – som ger resultat.

Vi vet att arbetsgrupper som samarbetar bra presterar betydligt bättre resultat än motsvarande grupper, där samarbetet är sämre.

De levererar effektivare, med högre kvalitet, mår och trivs dessutom bättre på jobbet.
Skillnaderna är stora: 20-30 procents förbättrad kundnöjdhet, leveranstid, effektivitet har mätts i en rad olika branscher.
Varför gör då inte alla det?

Många hade skäl att inte teamutveckla…

OK. All vetenskap och erfarenhet visar att väl utvecklade team är effektivare, levererar och mår bättre.
Men ändå. Det är klart att det fanns mängder av anledningar att, trots det, inte ge team stöd för att utvecklas.

Det tog tid.

Japp, heldagar och halvdagar. Plus förberedelser och efterarbeten. Det är svårt med fulla kalendrar.

Det krävde resurser.

Jo. Massor av planering, hyra av konferenslokaler, bokningar av externa konsulter.
(Eller interna – men de var ju tyvärr redan helt fullbokade lång tid framöver… )

Det kostade på.

Ja, det var ju inte gratis heller.
Det blev snabbt miljoninvesteringar och då var det såklart svårare att köra igång…

Men det var före teamr.

Grupputveckling IMGD

Kopplat till IMGD finns det ett flertal olika validerade mätverktyg som mäter gruppens mognad, dess samarbetseffektivitet och inte minst – pekar exakt ut vilka frågor som just den gruppen behöver arbeta med för att öka sin samarbetseffektivitet! Vad skulle det innebära för er verksamhet om ni var 20-30% mer effektiva?

UGL

En icke traditionell ledarskapsutbildning som inte har syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. UGL bygger på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas egna reflektioner, det vill säga vad som händer med dem själva och gruppen när de genomför olika uppgifter. Kursen för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

All Rights Reserved, Copyright © Medelin

Kontakt

Helsingborg

0704-21 47 74